วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2554

ตู้พระธรรม..คัมภีร์..

พระธรรมคือความดี
พระธรรมเป็นสัจจะคือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริง
..พระธรรมเป็นหนึ่ง..
บรรดาพระพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้วหรือที่ยังไม่มาตรัสรู้..
และพระองค์ผู้ทรงขจัดโศกของมหาชนในกาลบัดนี้..
ทุกพระองค์เคารพพระธรรม
อธรรมย่อมนำไปนรก..ธรรมย่อมนำให้ถึงสุคติ..
ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม..ธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้..
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างตู้พระธรรมคัมภีร์
เพื่อให้เป็นธรรมสารสมบัติประจำไว้ ณ วัดโพธิญาณลาสเวกัส
ตู้พระไตรปิฏก..ลวดลายโบราณ
ราคา ๖๐๐ เหรียญ
ขออนุโมทนา..
๑.คุณทอมมี่-คุณศุภกา นิธิสุวรรณ-ศิลวุฒิกุล  ๕๐ เหรียญ
๒.คุณกิ่งกาญจน์-คุณแจรี่ มีแกน คุณภัทรพล-คุณแม่มล ทองเกลา ๑๐๐ เหรียญ
๓.พ่อตู้ถึก แม่ตู้สร้อย ๒๙๕ เหรียญ
๔.ครอบครัวมีวศิน ๑๐๐ เหรียญ
๕.คุณพงษ์จันทร์-มิสเตอร์แลรี่ ไวท์ ๑๐๐ เหรียญ
๖.คุณตุ้ม กัลยา ลาสเชอร์และลูกๆ ๑๐๐ เหรียญ
๗.คุณณัฐวรรษา-น้องทิม-น้องทอร์ด เลอเวค ๑๐๐ เหรียญ
ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลศรัทธาของเจ้าภาพ ขอให้มีความสุขสงบเย็นและมีดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปัจจุบันชาตินี้เทอญฯ
ขอกราบขอบพระคุณ..
พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรมุนี
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
ได้มอบปัจจัยมาถวายอุปถัมภ์วัดโพธิญาณ ๔๕๓ เหรียญ  เป็นเงินไทย ๑๐,๐๐๐ บาท
ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น