วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

สงกรานต์..สุขสันต์ปีใหม่ไทยเฮา..

กิจกรรมสงกรานต์วัดโพธิญาณ
วันอาทิตย์ที่  ๑๕  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕
ขอให้หลวงตา..มีอายุยิ่งยืนนาน
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ที่พึ่งทางใจของลูกหลาน..พุทธศาสนิกชนสืบไป
ขออนุโมทนาบุญ
และขอขอบคุณทุกๆท่าน
ขอให้มีความสุขสวัสดี
และมีโชคตลอดไป..
สาธุ..สาธุ..สาธุ..
-------------------
ในท้ายสุดนี้..
ผู้ข้า..ผู้จัดทำเว็ปไซด์แจ้งข่าวสารงานบุญของวัด
ผู้ซึ่งใช้นามว่า.."โพธิ"
ขอขมาอภัย..ในอกุศลกรรมทั้งหลาย
ที่หากแม้นว่าผู้ข้า..ได้ล่วงล้ำ..ก้ำเกิน..ท่านทั้งหลาย
จะด้วยกายกรรม..วจีกรรม..มโนกรรม..
จะด้วยความประมาทพลาดพลั้ง..รู้เท่าไม่ถึงการณ์ใดๆ
จะด้วยเจตนาหรือมิได้เจตนา..
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ก็ตาม..
ขอท่านทั้งหลายโปรดได้อโหสิกรรมให้แก่ผู้ข้า..ด้วยเทอญฯ
และผู้ข้า..ขอยุติการปฏิบัติหน้าที่และแจ้งข่าวสารงานบุญ
ของวัดโพธิญาณ ไว้เพียงเท่า..นี้
ขอบคุณ
----------------------------

10 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. https://plus.google.com/107260930235493621704/posts/7MsqVUCaHPH

  ตอบลบ
 6. https://plus.google.com/107260930235493621704/posts/7MsqVUCaHPH

  ตอบลบ
 7. https://plus.google.com/107260930235493621704/posts/7MsqVUCaHPH
  ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

  ตอบลบ
 8. https://plus.google.com/107260930235493621704/posts/7MsqVUCaHPH

  ตอบลบ
 9. https://plus.google.com/107260930235493621704/posts/7MsqVUCaHPH
  ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

  ตอบลบ