วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

ย้อนหลัง..วันเกิด..แฮ็ปปี้เบิร์ดเดย์..

กว่าจะได้เป็นคน..
กิจโฉ มะนุสสะปะฏิลาโภ  การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยาก
ในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงคติการเกิดเป็นมนุษย์ไว้ว่า  สัตว์ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นจะต้องสร้างความดี มีคุณธรรมที่เรียกว่า "มนุสสธรรม" อยู่ในจิตใจ
มนุสสธรรม หรือ มนุษยธรรม คือธรรมของมนุษย์ ได้แก่ การรักษาศีล ๕ คือ ไม่ฆ่าหรือทำลายชีวิตผู้อื่นหรือสัตว์อื่น๑ ไม่ลักขโมย ฉ้อโกง ละเมิดกรรมสิทธิ์หรือทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น๑ ไม่ล่วงละเมิดสิ่งที่ผู้อื่นรักใคร่หวงแหน๑ ไม่พูดเท็จ โกหก หลอกลวง๑ ไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ๑
หากได้สำรวมระวัง ไม่ประพฤติผิดมนุสสธรรมทั้ง ๕ นี้ได้ เมื่อแตกกายทำลายขันธ์ล่วงลับดับไป ก็จะไปสู่สุคติ..และจะได้กลับมาสร้างสมบารมีในมนุสสภูมิอีกแน่นอน..เอวัง โหตุฯ
ทำบุญถวายสังฆทานวันเกิดพี่ต้อย
สุขสันต์วันเกิดพี่อี๊ด
ถวายสังฆทานวันเกิดน้องทราย
พี่สุนิสาถวายสังฆทานวันเกิด
แฮ็ปปี้เบิร์ดเดย์พี่ทอมและพี่อ๋อง
สังฆทานเนื่องในวันเกิดคุณสุนันท์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น