วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

ศาสนกิจหลวงตา..

อบรมวิปัสสนากรรมฐานที่วัดพุทธวราราม นครเดนเวอร์
 ระหว่าง 2-8 กันยายน 2554
Ajahn Chalee returns to Wat Buddhawararam, Denver to lead an intense retreat at 4801 Julian Street on September 2 to September 8, 2011.
Ajahn is a Vipassana Master and teaches any serious student willing to practice according to the Four Foundations of Mindfulness. Please bring your sitting cushions and wear as much white clothing as possible. A translator will be available to assist at interviews and Dhamma talks.
This retreat is paid for by donation only. If you have any questions please contact Ben Heffer

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น