วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

๒,๖๐๐ ปี..พุทธชยันตี..

ฉลองชัยชนะ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการชนะมารของพระโคดมพุทธเจ้า
 ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา
หากเราเริ่มนับกาลเวลาแห่งพระพรรษายุกาลของพระพุทธเจ้า..
จากปีแห่งการตรัสรู้จนกระทั่งดำเนินพระชนม์ชีพ
อยู่เผยแผ่พระสัทธรรม ๔๕ พระวัสสา..
และเสด็จเข้าสู่มหาปรินิพพาน เมื่อพระชนม์ ๘๐ พรรษาแล้ว..
กำหนดนับกาลเวลาล่วงปีพุทธศักราชรวมนับได้ ๒,๖๐๐ ปีวัสสาในปีพุทธศักราช 2555นี้..
จึงขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ..พระวิสุทธิคุณ..และพระปัญญาธิคุณ..แห่งองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเรา..ด้วยการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลตลอดทั้งปี
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง"พุทธชยันตี" ในวโรกาสแห่งปีมหามงคลนี้โดยทั่วกันเทอญฯ
ประมวลกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพธิญาณ
พี่นีน่าและญาติมิตรทำบุญถวายสังฆทานแก่น้องสาวผู้จากไป..
 พี่่ตุ้ม กัลยา พร้อมด้วยลูกๆหลานๆ ฉลองวันเกิด
 ถวายปัจจัย 1,000 เหรียญ สร้างวัดโพธิญาณ
ขออนุโมทนาสาธุ..
 พี่แดง  น้องออย ถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลชีวิต..
 พี่พรและครอบครัวพร้อมพี่แมว ร่วมถวายเครื่องสังฆทาน
 น้องลัคกี้และน้องวิ..ร่วมถวายภัตตาหารและสังฆทาน
 พี่จิ้นน้องโอ๋น้องสุวรรณีทำบุญครบ 100 วันคุณแม่ของมิสเตอร์จอห์น
พี่อิ๊ด นงลักษณ์ ถวายปัจจัย 100 เหรียญ ร่วมสร้างศาลาวิปัสสนาวัดโพธิญาณ
คุณสุนทร พร้อมด้วยน้องอลิสา ปากเกอร์ ลูกสาว
มีจิตศรัทธาถวาย 100 เหรียญ เป็นกองทุนสร้างศาลาวิปัสสนาวัดโพธิญาณ
ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลศรัทธาของทุกๆท่านด้วยความซาบซึ้งใจ
สาธุ สาธุ สาธุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น