วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ข่าวพระธาตุพนม..นครลาสเวกัส

พระธาตุพนมบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
 พิธีมหาพุทธาภิเษก
ร่วมอธิษฐานจิตบูชาองค์พระธาตุ
 เขตกรรมฐาน ที่พำนักเจ้าอาวาส
พิธีบวงสรวง-ถวายสักการะองค์พระบรมธาตุ
--สรุปข่าว--
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7754 ข่าวสดรายวัน
บวงสรวง"พระธาตุพนม" จำลองประดิษฐานสหรัฐ
"วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร" อ.ธาตุ พนม จ.นครพนม จัดพิธีบวงสรวงบูชานำฤกษ์ และพิธีพุทธาภิเษกนำฤกษ์ โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปจำลอง พระธาตุพนมจำลอง และวัตถุมงคล รุ่นพุทธคุณแห่งสยาม เพื่อจัดหาทุนสร้างองค์พระธาตุพนมและวัดพระธาตุพนมจำลองขนาดเท่าองค์จริง ณนครลอสแองเจลิส และนครลาสเวกัส ประ เทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการพุทธคุณแห่งสยาม
พระมหาเลอเดช วรวังโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม กล่าวว่า โครงการพุทธคุณแห่งสยาม เป็นโครงการหาเงินสมทบเพื่อจัดสร้างพระธาตุจำลองที่นครลอสแองเจลิส และนครลาสเวกัส ประเทศสหรัฐ อเมริกา โดยใช้ระยะเวลา 3 ปี เพื่อรวบรวมเงินในครั้งนี้ โดยใช้ทุนในการจัดสร้างมากกว่า 3,000 ล้านบาท สำหรับการดำเนินการสร้างพระธาตุจำลองจำนวน 2 องค์  มีกำหนดสร้างเดือนธันวาคม 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตามแนวทางปฏิบัติแห่งคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างพระธาตุพนมและวัดพระธาตุพนมในครั้งนี้ ตามกำลังจิตศรัทธา และมีทุนทรัพย์สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง
พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม จึงออกฎีกาแต่งตั้งให้มีคณะทำงานดำเนินการจัดทุนทรัพย์โดยอนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลสำหรับบูชา รุ่นพุทธคุณแห่งสยาม โดยได้มอบมวล สารซึ่งเป็นชิ้นส่วนขององค์พระธาตุพนมองค์เดิมที่ทรุดลง เมื่อปี 2518 ที่มีอายุมากกว่า 200 ปี ที่เก็บรักษาไว้ มาเป็นชนวนมวลสารส่วนผสมสำหรับสร้างวัตถุมงคลแบบต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้มีความศรัทธาทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เช่าบูชา เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างวัตถุมงคล วัดพระธาตุ พนม รุ่นพุทธคุณแห่งสยาม ที่ยังไม่เคยมีการจัดสร้างมาก่อน ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติทั่วโลกสามารถมาเที่ยวงานและสั่งจองเช่าบูชาได้ อีกทั้งการจัดหาทุนสร้างจำลององค์พระธาตุพนมจำลองและวัดพระธาตุพนม เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ นครลาสเวกัส และนครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปเพื่อเป็นกองทุนสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม และสมทบทุนเพื่อการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรและเด็กกำพร้าอีกด้วย
นายชวดล ยืนยง ผู้อำนวยการจัดสร้างโครงการพุทธคุณแห่งสยาม กล่าวต่ออีกว่า นอกจากการจัดสร้างพระธาตุจำลองแล้ว ยังมีการจัดสร้างพญานาค ที่มีความยาวที่สุดในโลก ขนาดยาว 555 เมตร จากริมแม่ น้ำโขงจนถึงหน้าฝั่งวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร โดยจะลงในกินเนสส์บุ๊ก เพื่อเป็นการ เฉลิมฉลองปีมะโรง ซึ่งเป็นปีนักษัตรงูใหญ่ฉลอง 85 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ในปี 2555 โดยมีงบประมาณในการจัดสร้างกว่า 50 ล้านบาท จำนวน 1 ตน 7 หัว ตามตำนานซึ่งเป็นพญานาคที่คอยดูแลพระธาตุ
กำหนดการสร้างจะเสร็จสิ้นวันที่ 11 เมษา ยน 2555 โดยมุ่งหวังให้พญานาคตนนี้ คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองนคร พนมตลอดไป เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประ จำจังหวัด อีกทั้งยังอยู่ในโครงการเพื่อจัดหาทุนสร้างองค์พระธาตุ พนมและวัดพระธาตุพนมจำลองขนาดเท่าองค์จริง ณ นครลอสแองเจลิส และนครลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน และเป็นการเผยแพร่พระพุทธคุณแห่งพระธาตุพนมสู่อารยโลก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างวัตถุมงคล วัดพระธาตุพนม รุ่นพุทธคุณแห่งสยาม ที่ยังไม่เคยมีการจัดสร้างมาก่อน ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติทั่วโลกสามารถมาเที่ยวงานและสั่งจองเช่าบูชาได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนเป็นเวลาอีกสามปีข้างหน้า
พิธีบวงสรวงบูชานำฤกษ์และพิธีพุทธาภิเษกนำฤกษ์ โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปจำลอง พระธาตุพนมจำลองและวัตถุมงคล รุ่นพุทธคุณแห่งสยาม เพื่อหาทุนจัดสร้าง องค์พระธาตุพนมและวัดพระธาตุพนม จำลองขนาดเท่าองค์จริง ได้จัดพิธีไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา และเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้บูชาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน โปรดได้ติดตามข่าวสารความคืบหน้าและรายละเอียดต่างๆต่อไปได้ที่นี้...ขอบคุณ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น