วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ข่าวสาร..งานบุญพรรษา

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมต้อนรับวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๑๕ - อาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๔ รวม ๓ วัน
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
(วันอาสาฬหบูชา)
เวลา ๑๐.๐๐ น.ร่วมไหว้พระสวดมนต์-ทำวัตรเช้า
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น.สมาทานอุโบสถศีลถือบวชสีลจารี-สีลจาริณี
เวลา ๑๓.๓๐ น. เข้ากรรมฐานปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมไหว้พระสวดมนต์-ทำวัตรเย็นแปล(สวดธรรมจักรกัปวัตนสูตร)
เวลา ๒๐.๓๐ น.เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา
วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
(วันเข้าปุริมพรรษา)
เวลา ๐๔.๓๐ น.ปฏิบัติธรรม
เวลา ๐๖.๓๐ น.ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๐.๓๐ น.ไหว้พระสวดมนต์-ทำวัตรเช้า
เวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น.ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๖.๐๐ น.ไหว้พระสวดมนต์-ทำวัตรเย็น
สอบอารมณ์ปฏิบัติ
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๓๐ น.ไหว้พระสวดมนต์-ทำบุญตักบาตร
เวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพล  เป็นเสร็จพิธี
จึงขอเชิญท่านสาธุชนที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญและเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ตามกำหนดการที่แจ้งมานี้ โดยทั่วกัน
กราบขอบพระคุณ..
พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยคณะได้เมตตามาเยี่ยมวัดโพธิญาณ ลาสเวกัส
พร้อมให้กำลังใจในการสร้างวัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ที่ผ่านมา
เยี่ยมเยือนด้วยเมตตาธรรม
น้องวัชรกร พร้อมเพื่อนถวายพระสิวลี ปางอุ้มบาตร..
ขอให้กุศลผลบุญที่เกิดจากการถวายพระสิวลี อสีติมหาสาวก
 นำให้ถึงความสุขความเจริญในชีวิต
ขออนุโมทนาบุญ คุณพี่มัณทนา ได้ถวายเทียนพรรษา
พร้อมปวารณาถวายหนังสือพระไตรปิฏกฉบับภาษาไทย ๔๕ เล่ม
มอบตัวเป็นลูกพระ..ลูกเจ้า..
น้องเจ น้องโม และเพื่อนๆ ถวายสังฆทานขอพรให้ น้องเจเดน..ลูกชาย
เพื่อความเป็นศิริมงคล..ขอให้โตวันโตคืน สาธุ
กลับบ้านเรา..รับปริญญา..
น้องแพร น้องนก น้องลูกศร จาก ม.จุฬา..กราบลากลับบ้าน
มาไกลจากซีแอ๊ตเติล แวะทำบุญถวายสังฆทานวันเกิด
น้องจอห์นนี่ น้องกุ๊ก น้องกิ๊ก ถวายสังฆทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
ขออนุโมทนาบุญพี่ทิพย์และพี่แดง ได้ถวายพรมห้องพระโพธิญาณศาสดา
อุทิศส่วนบุญแก่มิสเตอร์เคนเน็ท สามีผู้ล่วงลับ
ขอให้กิจการรุ่งเรือง
พระสงฆ์วัดโพธิญาณ เจริญพระพุทธมนต์เปิดร้านไทยกุญชร
ของอาจารย์เบิร์ดและอาจารย์อ้อย
หลวงตาชาลีไปร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย
และสอนวิปัสสนากรรมฐานที่วัดพุทธออร์เรกอน
ระหว่าง 8 มิย.-8ก.ค. 54 โดยมี คณะวัดโพธิญาณไปส่งและ
เยี่ยมเยือนทำบุญวัดไทยในรัฐต่างๆ
เยี่ยมเยือนและทำบุญวัดพุทธปัญญานันทาราม นครแวนคูเวอร์ แคนนาดา
เยี่ยมคาระวะท่านอาจารย์มหาฤทธิ์ วัดอตัมยตาราม เมืองซีแอ๊ตเติล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น