วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ทำบุญกองทุนสร้างที่จอดรถ..Parking Lot

ประกาศอนุโมทนาบุญ
พี่น้องญาติธรรมที่ได้เสียสละปัจจัยบำเพ็ญทาน
ช่วยสร้างถนนเข้าวัดและลานจอดรถถวายเป็นพุทธบูชา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประจำปี ๒๕๕๔

คุณสุพิน คุณจอห์น ลาร์สัน $2,500
คุณดวงสุดา แสงพรมสา $500
คุณจรินทร คุณไพบูลย์ เชิญสุขเกษม $1,000
คุณกัลยา ลาชเชอร์และครอบครัว $500
คุณจารุพรรณ-คุณรอน คุณภัณทิลา-คุณแดนนี่ คุณสุรินทร์ $200
คุณธรรมศักดิ์-คุณศุภกา นิธิสุวรรณ และครอบครัว $200
คุณมันทนา คุณแกรี่ กลิวมอร์ $100
คุณวิมล คุณคริสโต้ ทอมป์สัน $500
คุณพงษ์จันทร์-Larry White $200
คุณมณฑา คุณแม่เสงี่ยม $50
คุณอภิสิทธิ์ รัตนเมธี-คุณยายกิ่งแก้ว $109
คุณน้อย-Ken Ward  $100
คุณสุรัชนี-Chuck Nixon $100
ชาคริต-คุณนันท์นภัส $50
Wick Chris $200
คุณนรินทร์ คุณเสาวลักษณ์ ชูกุล
คุณทิพวัลย์ คุณระวิวรรณ อาม่า มีวศิน
คุณวรพงษ์ คุณอรทัย เตชะอำนวยพร
คุณสฤษธิเดช คุณเอมอร กองสุวรรณ
คุณอาภาพร คุณสังวาลย์ ปานแร่
ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและอำนาจแห่งบุญกุศลที่พี่น้องพุทธศาสนิกชน
ได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วในอดีตและกำลังร่วมศรัทธา
"สร้างถนนพร้อมด้วยลานจอดรถ"
ถวายให้เป็นศาสนสมบัติในคราวครั้งนี้
โปรดได้ดลบันดาลประทานพรให้ท่านพร้อมคณะ
ประสบแต่สิ่งอันเป็นมิ่งมงคลในชีวิต...สมบูรณ์พูนผลด้วยลาภ
ยศ สรรเสริญ เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
ธรรมสารสมบัติ ด้วยกันทุกท่าน ทุกประการ เทอญฯ
สาธุ  สาธุ  สาธุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น