วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประกาศกฐิน ปี ๒๕๕๔

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
สถิตย์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตบางลำพู กรุงเทพมหานคร
ทรงประทานผ้ากฐิน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
 
ทอดถวาย วัดโพธิญาณ ลาสเวกัส
วันอาทิตย์ที่  ๑๖  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ตรงกับวันแรม  ๔ ค่ำ เดือน  ๑๑
หนังสือตอบรับ"ทรงอนุโมทนา"
จากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
คุณสุพิน ลาร์สัน คุณสายพิณ  ชุติมา สองอุบาสิกา
รับเป็นประธานทอดผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๕๔
ทรงมอบผ้าพระกฐินแด่ มิสเตอร์จอห์น และคุณสุพิน  ลาร์สัน
นำทอดถวาย วัดโพธิญาณ ลาสเวกัส
ทรงเมตตาประทานผ้ากฐินแก่ คณะร้านบัวสยาม
นำโดย  คุณสุชาย คุณสายพิณ  ชุติมา ดำเนินการ
จัดงานทอดผ้าพระกฐิน ประจำปี พุทธศักราช  ๒๕๕๔
คุณสายพิณ รับผ้าพระกฐินประทาน ด้วยความปีติปราโมทย์
คณะกรรมการร่วมดำเนินงานทำบุญทอดผ้าพระกฐิน
คณะญาติธรรมที่ร่วมศรัทธาในการจัดงานทำบุญทอดผ้าพระกฐิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น