วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

อาศรมหลวงตา..

ขอเชิญร่วมถวายอาศรมหลวงตาชาลี.
.และเขตวิปัสสนากรรมฐานวัดโพธิญาณลาสเวกัส
วันพฤหัสบดีที่  ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ สาธุฯ
ขออนุโมทนาบุญและขอบคุณ
พี่น้องญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างกุฏิหลวงตาและพัฒนาเขตกรรมฐาน
รายนามผู้บริจาคสร้างอาศรมหลวงตาชาลี
๑.นพ.ทักษิณ รัตน์นราทร และครอบครัว ๕๐๐ เหรียญ
๒.คุณโรเบิร์ต คุณสิริพร เฮนนิ่งและครอบครัว ๕๐๐ เหรียญ
๓.คุณสมรักษ์ (คุณแดง $๘๕คุณตุ้ม$๒๐) ๕๐๐ เหรียญ
๔.คุณพฤกษา คุณจีน คุณกฤษฎาพจน์ มิสเดย์ ๑๐๐ เหรียญ
๕.คุณสมพร เฮสเลอร์ ๖๐ เหรียญ
๖.คุณทิพย์ มาร์ติน ๕๐ เหรียญ
๗.คุณปิยะ คุณตุ๋ย นิติธาดากุล ๒๐ เหรียญ
๘.คุณบุญทรง-เสริมสุข ทองศิริ คุณวรพงษ์-อรทัย ๒๐ เหรียญ
๙.คุณธรรมศักดิ์ คุณศุภการ นิธิสุวรรณ ๒๐ เหรียญ
๑๐.คุณแมว ๒๐ เหรียญ คุณยุ้ย ๑๐ เหรียญ คุณนิด ๑๐ คุณตุ้ม ๙ เหรียญ
๑๑.ทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ ๒๐๐ เหรียญ
๑๒.คุณแดง ประมงค์ ๕๐๐ เหรียญ
๑๓.บริจาควัสดุ/อุปกรณ์พัฒนาพื้นที่สิ่งแวดล้อม,ปลูกต้นไม้,น้ำตก ๕๐๐ เหรียญ
รวมทั้งสิ้น ๓,๐๒๘ เหรียญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น