วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

อนุโมทนาบุญ..

พิธีทอดผ้าพระกฐินประทาน
ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
 สกลมหาสังฆปริณายก
ทอดถวายวัดโพธิญาณ ลาสเวกัส
สถานที่ประกอบพิธี Moutain View Church
วันอาทิตย์ที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
 พระพุทธโพธิญาณประธาน
ประดิษฐานสง่างาม ท่ามกลางโบสถ์พี่น้องชาวคริสต์
พระฉายาลักษณ์ขององค์ประมุขแห่งสงฆ์
ทรงเป็นเนื้อนาบุญ..เปล่งประดับบารมี
(กราบขออภัยท่านสาธุชนทุกท่าน ที่แผนกจัดทำป้ายสลับแถวอักษรผิดพลาด)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น