วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กฐินทาน..ผ้าประทานจากพระสังฆราช..

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมถวายพระเกียรติและอนุโมทนาบุญ
เนื่องในงานทำบุญทอดผ้าพระกฐินประทาน
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทอดถวายวัดโพธิญาณ ลาสเวกัส รัฐเนวาด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
(1566 Westwind Rd.Las Vegas,NV 89146 Tel.702-586-7901)
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตั้งองค์พระกฐิน
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๓๐ น. แห่องค์พระกฐิน
เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงของสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทย
เวลา ๑๓.๓๐ น. ไหว้พระสมาทานศีล
-ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ
-อัญเชิญผ้าพระกฐินประทานทอดถวายแก่คณะสงฆ์
ประธานทอดถวายโดย คุณสุชาย คุณสายพิณ ชุติมา เจ้าของร้านอาหารบัวสยาม
และคุณจอห์น คุณสุพิน ลาร์สัน
-ถวายผ้าป่าบริวารและรับพรจากพระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี.
รับวัตถุมงคล"พระไพรีพินาศ"
พระประจำพระองค์สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร
เจ้าภาพประสานงานโดย พี่โสภณ และพี่จรูญศักดิ์
ร่วมบริจาคปัจจัยเป็นพระกุศลสมทบทุนสร้างศาลาวิปัสสนากรรมฐาน
วัดโพธิญาณลาสเวกัส
ครอบครัวชุติมา
น้ำผึ้ง สุพรรณิกา คุณบิล สุชาย คุณแดง สายพิณ เพ็นนี เพ็ญนภา คุณตุ้ย
คุณจอห์น คุณอี๊ด สุพิน ลาร์สัน
ผ้าป่ามาไกลจากแคลิฟอร์เนีย..
ผ้าป่าคณะปัญจดีจาก แอล เอ นำโดยพี่ดอน พี่ติ๋ม..สาธุ
อย่าลืม..พบกันที่..สถานที่ประกอบพิธีทอดถวาย Mountian View Church
Address 6001 Oakey Blvd.Las Vegas,NV 89146
ขออนุโมทนาบุญ
เจ้าภาพที่ร่วมสมทบบูชาเครื่องพระกฐิน
รายนามเจ้าภาพผ้าไตรบริวารกฐิน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
ราคาบูชาชุดละ ๕๐ เหรียญ
1.คุณยายกิ่งแก้ว คุณตุ๊ก-Chuck ๕๐ เหรียญ
2.คุณแม่อรุณศรี คุณสุอารีย์ ๕๐ เหรียญ
3.อาม่า เจ๊ใหญ่ คุณทิพย์ ๕๐ เหรียญ
4.คุณตุ้ม กัลยา พร้อมด้วยครอบครัว ๕๐ เหรียญ
5.คุณวรินทร์ เศษจันทร์และครอบครัว ๕๐ เหรียญ
6.คุณนิตยา คุณอลิษา ๕๐ เหรียญ
7.คุณสุนิสา คุณศิวพร Asian American Press ๕๐ เหรียญ
8.คุณจรินทร คุณไพบูลย์ ๕๐ เหรียญ
9.คุณยุพินพร Akins ๕๐ เหรียญ
10.คุณยายเฉลา สังขโชติ ๕๐ เหรียญ
11.คุณธนศร Fawler ๕๐ เหรียญ
12.คุณเสาวคนธ์ Harris ๕๐ เหรียญ
13.ร้านอาหารบัวสยามโดยคุณแดง คุณบิล น้ำผึ้ง เพ็นนี ๒๐๐ เหรียญ
14.คุณวิไลรัตน์ มาเจอรัส และครอบครั ๕๐ เหรียญ
15.คุณสาคร คุณจันทร์ทิพย์ คุณแคนดร้า สุเมธาทิพย์ ๑๐๐ เหรียญ
16.ครอบครัวนิธิสุวรรณ ๕๐ เหรียญ
17.คุณหฤทัย แซ่นเดอร์และครอบครัว ๕๐ เหรียญ
18.คุณประยูรและครอบครัว ๕๐ เหรียญ
19.คุณสายสัมพันธ์ ๕๐ เหรียญ
20.คุณวรพงษ์ คุณอรทัย เตชะอำนวยพร ๕๐ เหรียญ
21.คุณมลิณี มาร์ติน (รวมผ้าไตร,พุ่มทอง,ย่ามและผ้ากราบ) ๒๕๐ เหรียญ
22.คุณปาริชาติ ลาภเจริญ ๕๐ เหรียญ
23.คุณวิทยา คุณพรศิริ อารีย์รบ ๒ ชุด ๑๐๐ เหรียญ
๒๔.คุณสมพร เฮสเลอร์ ผ้าไตรพร้อมย่าม ๑๐๐ เหรียญ
รายนามเจ้าภาพย่ามบริวารกฐินปักพระนามย่อ ญสส. วัดโพธิญาณ
ชุดละ ๕๐ เหรียญ
1.คุณวิทยา คุณพรศิริ อารีย์รบ ย่าม ๒ ใบ ๑๐๐ เหรียญ
2.คุณจรินทร เชิญสุขเกษม ๕๐ เหรียญ
3.คุณแม่อรุณศรี คุณสุอารีย์ ย่ามพร้อมผ้ากราบ ๑๐๐ เหรียญ
4.คุณแดง ประมงค์ ๕๐ เหรียญ
5.คุณรัตนาวดี ๕๐ เหรียญ
6.คุณวาสนา (รวมผ้าไตร,ย่ามพร้อมผ้ากราบ) ๑๓๐ เหรียญ
7.คุณตุ๊กตา (ผ้าไตร,ย่าม) ๑๐๐ เหรียญ
รายนามเจ้าภาพถวายพระเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน ๑๙ รูป
ปัจจัยซองละ ๑๐๐ เหรียญ
คุณยายกิ่งแก้ว สุวรรณรัตน์ คุณสุรัชนี-Chuck Nixon 100
อาม่า-ระวิวรรณ-ทิพวัลย์ มีวศิน 100
คุณสมคิด ดูรเซนดอลและครอบครัว 100
คุณนิต้า Hensley 100
คุณเสวคนธ์ (ปุ๊ก) 100
คุณไพบูลย์-คุณจรินทร เจริญสุขเกษม 100
คุณกัลยา ลาชเชอร์ 100
คุณธรรมศักดิ์-คุณศุภกา นิธิสุวรรณ 100
คุณวรพงษ์-คุณอรทัย เตชะอำนวยพร 100
คุณพรหมพร อินศรีเชียงใหม่ 100
คุณแม่อรุณศรี-คุณสุอารีย์ 100
คุณสุพิน-คุณจอห์น เอฟ ลาร์สัน 600
คุณน้อย-คุณเปา และครอบครัว 100
คุณสฤศธิเดช-คุณเอมอร กองสุวรรณ 100
คุณยุพินพร และครอบครัว 100
คุณสุชาย คุณสายพิณ ชุติมา 500
คุณเทวัญ-คุณวิไล พานิชสุโข 100
รายนามเจ้าภาพเครื่องบริวารกฐินอื่นๆ
ตาลปัตปักพระนามย่อ ญสส.จำนวน ๓ ด้ามๆละ ๑๒๐ เหรียญ
คุณทิพวัลย์ เจ้ใหญ่ อาม่า  ๑ ด้าม   ๑๒๐ เหรียญ
คุณสุชาย คุณสายพิณ คุณเพ็ญนภา คุณสุพรรณิกา ชุติมา ๑ ด้าม ๑๒๐ เหรียญ
คุณสุพิน คุณจอห์น เอฟ ๑ ด้าม  ๑๒๐ เหรียญ

รายนามเจ้าภาพพานบูชาพระ พุ่มเงิน-พุ่มทอง ปักพระนามย่อ ญสส.
จำนวน ๔ พุ่มๆละ ๑๒๐  เหรียญ
คุณมลินี คุณไมเคิล มาร์ติน  ๑ พุ่ม  ๑๒๐ เหรียญ

หากรายนามของพี่น้องญาติธรรมท่านใดตกหล่นหรือผิดผลาด
ต้องขอกราบอภัยไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง..
ขอบคุณ..ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น