วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554

ปลูกต้นไม้..

ขอเชิญพี่น้องญาติมิตร  ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้รอบแนวรั้วเขตแดนของวัดโพธิญาณทั้งสี่ด้านตามแบบแปลนที่ขออนุมัติจากทางซิตี้เพื่อสร้างวัด เป็นต้นสน จำนวน 75 ต้นๆละ 60 เหรียญ โดยมีวัตถุประสงค์คือ
-เพื่อป้องกันกระแสลมในฤดูร้อนและหนาวซึ่งพัดรุนแรงมาก
-เพื่อป้องกันเสียงรบกวน
-เพื่อเป็นสถานที่อันสงบร่มเย็นเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล
-เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นร่มรื่นแห่งผืนแผ่นดินและที่พักพิงของสรรพสัตว์
-เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติให้สวยงาม
ทางวัดจึงขอเจริญศรัทธามาเพื่อขอความเมตตานุเคราะห์จากพี่น้องทุกท่านได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ตามกำลังศรัทธา ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น