วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

สุขใจ..เมื่อได้ทำบุญ..

อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ  
กตฺปุญฺโญ อุภยตฺถ โมทติ
โส โมทติ โส ปโมทติ
ทิสฺวา กมฺมวิสุทฺธิมตฺตโน
ผู้ทำบุญแล้ว ย่อมบันเทิงในโลกนี้
ละไปแล้ว ย่อมบันเทิง ชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง
เขาเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนแล้ว
ย่อมบันเทิงปราโมทย์

ขออนุโมทนาบุญ..คุณกิ่งกาญจน์-คุณแกรี่ มีแกนและน้องป้อม
มีกุศลเจตนาเป็นเจ้าภาพสร้างฐานประทับองค์พระสีวลี ๓๖๙ เหรียญ
ขออนุโมทนา สาธุ..
แฮ็ปปี้เบิร์ดเดย์ คุณยุ้ย จรินทร..
ขอให้พี่ยุ้ยมีความสุข..สงบ..อบอุ่นในการดำเนินชีวิตตลอดไป..
สุขสันต์วันเกิด..คุณอ็อด อรทัย
ขอให้พี่อ็อดโชคดี..มีความสุขตลอดไป..
แฮ็ปปี้เบิร์ดเดย์ น้องน้ำฝน..
ถวายสังฆทานฉลองวันเกิด ๑๖ ฝน..แล้วนะคะ

แฮ็ปปี้เบิร์ดเดย์..น้องโบ..
ปีนี้มีคุณพ่อนรินทร์มาเคียงข้างขอให้โชคดี
มีสุขภาพแข็งแรง..พลังใจเข้มแข็งตลอดไป
พี่แดง..น้องออย..น้องนา..น้องแจ้ส..น้องทอม..และเพื่อน
ถวายสังฆทานและเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้
ขออนุโมทนาสาธุ..
พี่สังวาลย์ น้องปอย..ทำบุญบ้านถวายสังฆทาน
เพื่อความร่มเย็น..เป็นสุข..ขออนุโมทนาสาธุ
พี่วาสนา..มาแล้วจ้า..นำต้นแม็กโนเลียมาปลูกที่วัด
ปราถนาสิ่งใด..ขอให้สมใจในสิ่งนั้น
ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องญาติธรรมทุกๆท่านสาธุ..

มนาปทายี ลภเต มนาปํ
อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
วรสฺส ทาตา วรลาภี จ โหติ
เสฏฺฐนฺทโท เสฏฺฐมุเปติ ฐานํ
ผู้ให้ของชอบใจ ย่อมได้ของชอบใจ
ผู้ให้ของดี ย่อมได้ของดี
ผู้ให้ของประเสริฐ ย่อมถึงฐานะอันประเสริฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น