วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขออนุโมทนาบุญ..


สมเด็จองค์ปฐมบรมพุทธเจ้าพระองค์แรก
ประดิษฐานที่วัดโพธิญาณ
สร้างถวายเป็นพุทธบูชาโดย คุณน้อย ลีและครอบครัวพร้อมด้วยคุณพรทิพย์ มีแกน
ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ร่วมอุปถัมภ์ทำบุญวัดโพธิญาณลาสเวกัส
ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดี..มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพลังใจเข้มแข็ง
สามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรค์ในชีวิต..ให้มีจิตสงบเย็นด้วยบุญที่ได้กระทำทุกท่านเทอญฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น