วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

สำเร็จ..ทุกย่างก้าว..

..และแล้วเราก็ผ่านการเฮียร์ริ่งและผ่านการโหวตลงมติเป็นเอกฉันท์จากบอร์ดของซิตี้เพื่ออนุมัติให้ดำเนินการสร้างวัดโพธิญาณเรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ผ่านมา..
นับเริ่มต้นการทำงานจากกลางเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ถึงกลางเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๓ เดือนเต็ม ไม่ช้า..แต่นับว่าค่อนข้างเร็ว..ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจความปลื้มปิติยินดีของพวกเราชาววัดโพธิญาณและของพี่น้องชาวพุทธลาสเวกัสทุกๆคน..
     ทุกย่างก้าวของความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะสติปัญญา..ความอดกลั้นความอดทนและความสามัคคีพร้อมเพรียงกันของพี่น้องผองมิตรทั้งคริสต์และพุทธ..ทั้งไทยและอเมริกัน..ขอขอบคุณญาติธรรมที่ให้ความร่วมมือและให้กำลังใจด้วยดีตลอดมา..
     บัดนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้เริ่มปลูกฝังพลังศรัทธาของเราให้มั่นคงและดำรงปณิธานให้แน่วแน่เพื่อพระพุทธศาสนา..พร้อมทั้งอธิษฐานทานบารมีให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น..จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้ร่วมสร้างอารามบุญแแห่งนี้..โดยรับเป็นเจ้าภาพสร้างอาคาร/สถานที่ดังรายการต่อไปนี้
๑.เป็นเจ้าภาพสร้างถนนและที่จอดรถ ๑๙ ที่  ๒.บริจาคทำท่อเชื่อมต่อบ่อบำบัดน้ำเสีย  ๓.จองเป็นเจ้าภาพปรับปรุงสร้างศาลาโรงธรรมพร้อมสร้างองค์พระประธาน  ๔.เป็นเจ้าภาพทำรั้วล้อมรอบบริเวณวัด
๕.ร่วมตั้งกองทุนซื้อที่ดินขยายบริเวณวัด ซึ่งรายละเอียดจะเรียนให้ทราบภายหลัง..ขอขอบคุณ..
ภาพกิจกรรม
"กว่าจะได้รับอนุญาตพัฒนาสถานที่สร้างวัด"
มาแล้ว..มาเร็วกว่าที่คิด..
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
เจ้าหน้าที่จากคลากเคาน์ตี้ มร.มาร์ติน ฮอลลอเวล มาสำรวจตรวจสอบ
พื้นที่ซึ่งมีนามเจ้าของว่า"Bhodhiyana Meditation Center Trust"
"ว้อท อีส ดิส"
"กรุณาไปขึ้นศาล ๑๖ ธันวา นะครับ.."
พบเพื่อนใหม่..จอห์น บิลินสกี้ ประธานบริษัท "อดัมเมริกา"
"บุตรพระเจ้า"ผู้ศรัทธาในพระเจ้า..ผู้ยืนมือช่วยเหลือทันท่วงที
คุณจอห์นได้ไหว้วานให้มิสลูซี่ แห่งสติวแพลน..มาช่วยดำเนินการขออนุญาตพัฒนาพื้นที่สร้างวัด
และติดต่อกับทางซิตี้และชี้แจงกับศาลให้

ไม่ต้องห่วงนะเคอะ..ด๊อนท์ วอรี่..
ดิฉัน"ลูกสาวของพระเจ้า"ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่เคอะ..
พี่ต้อมและพี่องอาจ..สองหนุ่มผู้มีศรัทธาและเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนา
นำพาสำรวจและวางแผนงานทันที..
สำรวจรังวัดพื้นที่โดยคุณเคนเน็ต บริษัทเคดีเวลล็อบเม้นท์
ส่องกล้องวัดพิกัดพื้นที่..๑ เอเคอร์
คำนวณอัตราส่วนพื้นที่อาคาร..
พี่องอาจ อุบาสกผู้มีน้ำใจงดงาม..ขอรับใช้พระศาสนา..รับอาสาดำเนินงาน
ไม่รอช้า..เช้า..สาย..บ่าย..เย็น..ดึกดื่นเที่ยงคืน..เร่งเขียนแบบแปลน
ทุ่มเทเสียสละด้วยความรู้ความสามารถของสถาปนิกนักออกแบบ
วิเคราะห์..แบบแปลนร่วมกัน..
จัดหา..จัดแจง..แบ่งงานทำเพื่อความสวยงามประณีต
แบบอเมริกันแสตนท์ดาด..
ทำตามกบิลเมือง..ในระบบประชาธิปไตย..
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔
เฮียร์ริ่ง..ฟังความคิดเห็น..ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อนบ้าน..
พ่อปู่บัน บันทอน..นักบุญสองฝั่งโขง
จากอุบลเมืองนักปราชญ์..ทวยราษฏร์ใฝ่ธรรม..
มาเยี่่ยมเยือนให้กำลังใจ..
เมื่อ"พราหมณ์มาก่อนพุทธ"
ได้บอกกล่าวเจ้าที่..ตามประเพณีของพราหมณ์
มิสคิมลี่..ตัวแทนของคอมมิสชันเนอร์ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบและเก็บข้อมูล
มิสลูซี่..ผู้ดำเนินการของวัดพร้อมด้วยพี่ต้อมพี่องอาจให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
รวบรวมข้อมูล ฟังด้วยหู มาดูด้วยตา บันทึกด้วยภาพ..
คุณนิ๊ค..นิโครลาส เพื่อนอเมริกันหัวใจพุทธ..ก็มาช่วยเดินชี้แจงกับเพื่อนบ้านด้วย
รวดเร็ว..เร่งรัด..พัฒนาให้สะอาด..สวยงาม
ใจดีจากพี่แจ็ค..ช่วยขนของเร่หลังขายที่สวาปมิตหรือตลาดนัด
พี่สุนิศา..เร่งรีบตัดแต่งกุหลาบบริเวณหน้าวัด
ร่วมแรง..ร่วมใจ..ร่วมมือ..
พี่จอก..เสี่ยเงินล้านเจ้าของปั๊มน้ำมัน ปตท..นักท่องเที่ยวจากพมนสารคาม
ประเทศไทย..ปลีกเวลาท่องเที่ยว..มาลงแรงช่วยเหลือขับรถปรับพื้นดิน..ขุดหลุมปลูกต้นไม้
ย้ายต้นปาร์ม..ปรับพื้นขยายถนนให้กว้างตามแปลน
พี่ทอม..รีบเร่งขนย้ายต้นไม้เตรียมปลูกลงดิน..
วางเรียงต้นสนงาม..เพื่อให้คนสนใจปลูก..บริเวณหน้าวัด..
จากบริษัทเวิร์ดแพลนเนิร์สซารี่
จากบริษัทสตาร์เนิร์สซารี่
เอาเท่าไหร่..มีให้เท่านั้น..
หลวงตานำพาปลูกต้นไม้เพื่อเป็นมงคล
ท่านไมย์ ร่วมปลูกให้กำลังใจแก่ญาติโยม..
ท่านกงสุลคมกฤช จองบุญวัฒนา ก็มาร่วมปลูกเอาบุญ..สาธุ
พี่แอ็ด พี่อ็อด เจ้าบัญชีบุญ..นำจองต้นไม้..
ป้าประทิน..มาแล้ว  หายหน้าไปนาน..สวยสาวขึ้นเป็นกอง ร่วมปลูก ๑ ต้นเจ้าข้า..
โชคดี ๒ ชั้น..พี่องอาจดีใจ..หายเหนื่อย..ที่พี่อ้อยคนสวยสอบผ่านซิติเซ่น
และแปลนวัดได้รับการอนุมัติผ่านบอร์ดคอมมิสชันเนอร์
มาร่วมเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้ ๕ ต้น ขออนุโมทนาสาธุ..
สองอุบาสก..อัญเชิญต้นโพธิ์จากแอลเอมาปลูกต้อนรับข่าวดี..
ด้านหน้าวัด
ถนนด้านข้าง..ทางเข้าสู่วัด
แนวต้นปาล์มถูกย้าย..เรียงรายสวยงาม บริเวณถนนเข้าสู่วัด
วันนี้ที่รอคอย..
วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๙ น.ได้รับอนุญาตให้พัฒนาพื้นที่สร้างวัด
ณ ห้องประชุมสภาของคล๊าร์ก เค้าตี้
ขอขอบคุณพี่องอาจ เฉลยชีพผู้ทุ่มเทเพื่อวัดวาศาสนา ขออนุโมทนา..
"เพื่อสันติภาพและภราดรภาพ"
บ่ายวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ คณะวัดโพธิญาณในนามชาวพุทธ
ได้เดินทางไปเจริญพรขอบคุณ คุณจอห์น บิลินสกี้ ที่อ๊อฟฟิศ..
พร้อมได้มอบองค์พระธาตุพนมบรมธาตุศักดิ์ สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
Thank you 'John Bielinski'
May you be happy forever..
น้องป้อม เบญจรัตน์จากแคนนาดาและพี่พรทิพย์ มีแกน รีบหอบดอกไม้มาแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องญาติมิตร..
ขอขอบคุณพี่น้องญาติธรรม..
ขอขอบคุณสาธุชนคนดีที่อุปถัมภ์ทุกๆท่าน
สวัสดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น