วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สามัคคี..คือพลัง

สุโข ปุญญัสสะ อุจจโย
การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้
สุขา สังฆัสสะ สามัคคี
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำความสุขมาให้
อภัยทาน..การให้อภัยเป็นธรรมนำให้เกิดความสามัคคี
..ถ้าไม่มีการให้อภัยผิด
และไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลัง
จะหาสามัคคียากลำบากจัง
ความผิดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวตน..
ขออนุโมทนาบุญขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างวัดโพธิญาณ
ขอขอบคุณเจ้าภาพปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา๕๔
คุณพิกุล แฮมเช็ค ๑๒๐ เหรียญ คุณตุ้ม กัลยา ๖๐ เหรียญ
 คุณอาภาพร-คุณนิด ๑๐๐ เหรียญ
คุณทิพย์-เจ้ใหญ่-อาม่า ๕๐ เหรียญ คุณยุ้ย-คุณไพบูลย์ ๕๐ เหรียญ
 คุณวาสนา ๑๒๕ เหรียญ
ขอพุทธานุภาพได้แผ่พระรัศมีปกป้องคุ้มครองทุกท่าน
ให้มีความสุขสงบเย็นในชีวิตตลอดกาลนาน
ทำบุญวันอาทิตย์..จิตแจ่มใส..
ขออนุโมทนาบุญคุณอี๊ด..ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทาน
น้องแอน ปาริชาติ..กลับจากเมืองไทย..ใจยังสู้..
ได้ถวายสังฆทานอุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวร ขอกุศลผลบุญหนุนให้น้องแอน
มีพลังกายแข็งแรง..มีพลังใจเข้มแข็ง..เพื่อเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บเทอญฯ
Happy Birthday 'John
หนุ่มใหญ่..ใจบุญ..  ๕๓ ฝน..ยังทนหนาว
สุขสันต์วันเกิด..มิสเตอร์จอห์น บิลิสกี้ย์
ขอพรพระเจ้า ประทานพรให้จอห์นมีความสุขตลอดไป
รวมพลังอีกครั้ง..
 รวมพลังสามัคคี..ด้วยพลังแห่งบุญ..
ประชุมคณะกรรมการบอร์ดเพื่อพัฒนาวัดโพธิญาณ
ทุ่มเท..เสียสละ..เพื่อพระพุทธศาสนา
อนุโมทนาชื่นชม..กรรมการบอร์ดใหม่ ๔ ท่าน
๑.คุณพงษ์จันทร์ ไวท์ ๒.คุณธรรมศักดิ์ นิธิสุวรรณ
๓.คุณระวิวรรณ มีวศิน ๔.คุณพรหมพร อินทร์ศรีเชียงใหม่
บอกกล่าวเจ้าที่..เจ้าทาง..
ขออนุญาตพัฒนาพื้นที่จัดทำถนนและที่จอดรถ..ให้เป็นบุญสถานสัปปายะ..
ขณะนี้ทางวัดกำลังจะทำถนนและที่จอดรถจำนวน ๒๐ คันในวงงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ เหรียญ ขอเชิญพี่น้องสาธุชนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างถนนและที่จอดรถตามกำลังศรัทธา..
พี่สมาน โสธนเมธีกุล เลขาธิการวัด..ได้จัดทำกระดานประกาศรายชื่อ
เสมือนหนึ่งเป็นแผ่นทองรองรับรายนามผู้ใจบุญเป็นเจ้าภาพสร้างถนนหนทางและที่จอดรถ
ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้า..เจ้าข้า

1 ความคิดเห็น:

  1. คุณสมาน โสธนเมธีกุล ไม่ติดต่อภรรยากับลูก 10 กว่าปีแล้วนี่ค่ะ ทิ้งลูกตั้งแต่ลูกเรียนปริญญายังไม่จบ รู้จักภรรยาแล้วก็ลูกชายเขา ภรรยาเก่งมากเย็บผ้าส่งลูกเรียนจนจบปริญญา ทุกวันนี้ลูกทำงานบริษัทดีๆทั้งสองคนเลยค่ะ ตอนโดนทิ้งใหม่ๆ ทางบ้านญาติคุณสมานก็มาทวงหนี้กับภรรยาเขา จนต้องขายบ้านไม่มีบ้านอยู่ โดนน้องของคุณสมานกลั่นแกล้งทุกอย่าง เขาคงจะพยายามทำดีรบล้างบาป....

    ตอบลบ