วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โพธิมณฑล..ที่ค้นพบความจริง..

ควงไม้โพธิ์ เป็นสถานที่แห่งการค้นพบอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีประโยชน์มหาศาลยิ่งต่อมวลมนุษย์ชาติ..
คำปณิธานที่ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อทำสมาธิบำเพ็ญเพียรใต้ต้นโพธิ์ในวันตรัสรู้..
"หากตราบใด ยังมิได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ..
แม้โลหิต มังสะจะเหือดแห้งไป เหลือแต่ตะจะ(หนัง) นะหารู(เอ็น) และอัฐิ(กระดูก)
ตราบนั้นก็จะไม่เลิกละความเพียรพยายาม
และลุกไปจากที่นี้โดยเด็ดขาด"
ณ ค่ำคืนวันเพ็ญใต้โคนต้นโพธิ์นี้เอง พระองค์ก็ทรงตรัสรู้สำเร็จเป็นองค์พระศาสดา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ต้นโพธิ์จึงเป็นต้นไม้ที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่อยู่ในหัวใจ
ของชาวพุทธตลอดกาล..
อย่าลืมมาปลูกต้นโพธิ์ด้วยกันนะครับ..
วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้อย่าลืมไปปลูกต้นโพธิ์ด้วยกันนะคะ
สุขสันต์วันเกิดคุณแม่ระดีม..
ทำบุญถวายสังฆทานที่วัดโพธิญาณ
น้องซาร่าพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญสังฆทาน
นำอาหารและผลไม้มาถวายพระ
ขอบคุณมิสเตอร์จอห์น
Thank you

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น