วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คนดี..ยินดีให้ทาน..

การให้ทานคือการได้มาซึ่งบุญกุศลและความสุข
"คนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวจน
บัณฑิตชนเพราะกลัวจนจึงให้ทาน"
ต้นโพธิ์นำมาปลูกเพื่อรำลึก"วันวิสาขบูชา"
โดยคุณทิพวัลย์ มีวศิน เป็นเจ้าศรัทธา
ขออนุโมทนาบุญ สาธุ..
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปลูกต้นโพธิ์ เพื่อเป็นพุทธบูชา
เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโพธิญาณลาสเวกัส
วันอาทิตย์ที่  ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
โดยพร้อมเพรียงกันนะเจ้าข้า..
 วัตถุทาน..การให้สิบอย่าง
ผู้ให้ข้าว ชื่อว่าให้กำลัง
ผู้ให้ผ้า  ชื่อว่าให้ผิวพรรณวรรณะ
ผู้ให้ยาน  ชื่อว่าให้ความสุข
ผู้ให้ประทีป  ชื่อว่าให้จักษุ
ผู้ให้ของที่พอใจ  ย่อมได้ของที่พอใจ
ผู้ให้วัตถุอันเลิศ  ย่อมได้วัตถุอันเลิศ
ผู้ให้ของดี  ย่อมได้ของดี
ผู้ให้ฐานะอันประเสริฐ  ย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
"นรชนใดให้ของที่เลิศ  ให้ของที่ดี และให้ฐานะอันประเสริฐ
นรชนนั้นเกิดในที่ใดๆ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศในที่นั้นๆ.."
อนุโมทนาบุญในรอบสัปดาห์
ทำบุญถวายพรม
คุณแดง สายพิณ-คุณสุชาย ชุติมา
คุณวิทยา คุณพร พร้อมด้วยคณะ
ร้านอาหารบัวสยาม
ได้บริจาคปัจจัย ๑,๑๕๐ เหรียญ
เป็นค่าปูพรมห้องรับรองและปฏิบัติธรรมวัดโพธิญาณ ลาสเวกัส
ขอบุญกุศลคุณความดีที่ได้กระทำบำเพ็ญในคราวครั้งนี้
ได้ประทานพรให้คณะร้านบัวสยามมีความสุขสงบในชีวิต
และมีความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบอาชีพการงานยิ่งๆขึ้น เทอญฯ

ขออนุโมทนาบุญ
ครอบครัว"ปานแร่" พี่มาณพ พี่แมว พี่นิด ที่ได้บริจาคปัจจัย
สร้างลวดลายไทยประดับประตู-หน้าต่าง
ห้องพระพุทธโพธิญาณประธาน
ขอกุศลคุณความดี ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวปานแร่
มีความสุขความเจริญตลอดไป เทอญฯ
อนุโมทนาบุญพี่เคทได้นำพาลูกชาย น้องธนภูมิ มาร่วมถวายสังฆทาน
ขอให้มีความสงบเย็นในการดำเนินชีวิตตลอดไปเทอญฯ
ขอขอบคุณญาติธรรม-กรรมการบริหารวัดโพธิญาณทุกๆท่าน
ที่ได้ทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจ..ทำงานเพื่อวัดวาศาสนาทุกๆท่าน
ขออนุโมทนาบุญ
ขอความสุขสวัสดี..
มีอนามัย..ไม่มีโรค..
จงมีแก่ทุกๆท่านเทอญฯ

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอทนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยครับที่ช่วยกันทำบุญ
    จากพระสุริยัน สุริโย

    ตอบลบ